Indsatte

Kris Danmark lukker

Tidligere indsatte i de danske fængsler har hidtil kunnet få hjælp hos værestedet Kris Danmark i København, når de blev løsladt og gerne vil finde en ny vej i livet væk den kriminelle løbebane. Men […]

Justitsministeriet

Afsoningsvilkårene for udvisningsdømte ændres

Fra 1. juli bliver en række afsoningsvilkår for udvisningsdømte skærpet. Ændringerne får blandt andet betydning for deres adgang til undervisning og misbrugsbehandling. Lørdag den 1. juli træder en række skærpelser af afsoningsvilkårene for udvisningsdømte indsatte […]