Domstole

Flere får nej til prøveløsladelse

Langt færre indsatte i de dansker fængsler bliver prøveløsladt. Det viser nye tal fra Kriminalforsorgen. I 2017 fik 35 procent af de indsatte, der ansøgte om at blive prøveløsladt efter at have siddet to tredjedele af […]

Indsatte

Kris Danmark lukker

Tidligere indsatte i de danske fængsler har hidtil kunnet få hjælp hos værestedet Kris Danmark i København, når de blev løsladt og gerne vil finde en ny vej i livet væk den kriminelle løbebane. Men […]

Indsatte

Café Exit fylder ti år

Café Exit, der hjælper og støtter indsatte og tidligere indsatte til et liv uden kriminalitet, har ti års jubilæum i år. Læs, hvordan projektet har hjulpet to mænd videre i livet. I 2016 deltog 1.302 […]

Indsatte

Fodlænken kan bryde mønstre

Med en fodlænke kan dømte fortsætte med at fungere i samfundet, samtidig med at de får støtte til at klare deres problemer, og det mindsker ny kriminalitet. ”Fordelen ved fodlænken er, at de dømte beholder […]