Fængselsbetjente

Tal fra kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen har samlet en række tal, der viser udviklingen på udvalgte områder. Tallene viser blandt andet, at der var færre voldsepisoder mod kriminalforsorgens personale i 2017 end i 2016, og at antallet af trusler nu […]

Fængsler

Udvisningsdømte giver en ændret hverdag

I 2018 skal Ringe Fængsel på Fyn omdannes til udvisningsfængsel, og skal huse de udenlandske indsatte, som skal udvises af landet efter endt afsoning. Senest ved årsskiftet 2018/2019 vil cellerne i Ringe Fængsel have fået nye indsatte. […]

Fængselsforbundet

Flere ældre bag tremmer

En større del af de indsatte er over 60 år. De er ofte en gevinst på afdelingerne, siger fængselsbetjent i Sønder Omme Fængsel. Flere og flere indsatte har gråt hår. Siden 2004 er andelen af […]

Indsatte

Resocialiseringsarbejdet fortsætter

Selv om effektivisering, sikkerhed og tryghed for personalet fylder meget i Kriminalforsorgens nye flerårsaftale, er der også et stærkt fokus på resocialisering i aftalen, som blandt andet viderefører og genfinansierer alle de resocialiserende indsatser fra […]

Indsatte

Kris Danmark lukker

Tidligere indsatte i de danske fængsler har hidtil kunnet få hjælp hos værestedet Kris Danmark i København, når de blev løsladt og gerne vil finde en ny vej i livet væk den kriminelle løbebane. Men […]

Indsatte

Cowi har evalueret High:five

Cowi har, på opdrag af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, netop færdiggjort en rapport som skal danne grundlag for en evt. fremtidig satspuljebevilling. Her præsenteres resultaterne for perioden 2013 – 2016 og delvist 2017. Resultaterne […]

Indsatte

Fundamentet – få et hus på cv’et

For at imødekomme den store efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft inden for bygge- og anlægsbranchen, har Kriminalforsorgen og High:five sat et nyskabende OPS (Offentlig-privat samarbejde) i søen. Projektet har fået navnet ’Fundamentet – få et hus […]

Fængselsforbundet

Fangerne har det tilpas

Danmarks statistik har spurgt danskerne på vegne af Fængselsforbundet, om de indsattes forhold i Kriminalforsorgen er for gode eller for gode. Et flertal i befolkningen mener, at forholdene er tilpas. Det svarer 56 procent. Herudover […]

Fængsler

Ny rapport om sammenhæng i klientforløb

Ny rapport fra Kriminalforsorgen ser på, hvordan klienterne oplever institutionsskift og overgangen til et liv i frihed. Rapporten “Sammenhæng i klientforløb?” viser, hvordan klienterne oplever vejen gennem Kriminalforsorgen. Den er bygget på Kriminalforsorgens brugerundersøgelse, der […]

Indsatte

Café Exit fylder ti år

Café Exit, der hjælper og støtter indsatte og tidligere indsatte til et liv uden kriminalitet, har ti års jubilæum i år. Læs, hvordan projektet har hjulpet to mænd videre i livet. I 2016 deltog 1.302 […]

Fængsler

Særligt fokus på indsatte med ADHD

Dansk og international forskning peger på, at ADHD (opmærksomhedsforstyrrelse) er en risikofaktor for at begå kriminalitet, og at der er betydelig flere personer med ADHD blandt indsatte end blandt normalbefolkningen. Derfor er der både menneskelige […]