Indsatte

Ny teknologi til fodlænker på vej

En ny kontrakt om leverance af elektroniske fodlænker giver kriminalforsorgen et bedre overblik over alarmer og gør det muligt at indlede forsøg med GPS-overvågning Den elektroniske fodlænkeordning blev etableret som afsoningsform i 2005, og Kriminalforsorgens […]

Indsatte

Fodlænken kan bryde mønstre

Med en fodlænke kan dømte fortsætte med at fungere i samfundet, samtidig med at de får støtte til at klare deres problemer, og det mindsker ny kriminalitet. ”Fordelen ved fodlænken er, at de dømte beholder […]

Indsatte

Kriminelle ud med fodlænke efter halv straf

Ordentlig opførsel i fængslerne skal i fremtiden kunne belønnes med en prøveløsladelse allerede efter halvt udstået straf. I stedet skal de indsatte i samfundstjenste eller bære elektronisk fodlænke. Med det forslag vil justitsminister Lene Espersen […]