Storstrøms Fængsel: Institutionschef fritaget fra tjeneste

Institutionschef Michael Fønss Gjørup fra Storstrøm Fængsel, er midlertidigt fritaget for tjeneste på grund af mulige uregelmæssigheder i Kriminalforsorgens indkøbspraksis, oplyser Kriminalforsorgen.

Kriminalforsorgen bad i foråret revisionsfirmaet BDO om at undersøge Kriminalforsorgens indkøbspraksis samt mulige personlige relationer mellem medarbejdere i Kriminalforsorgen og en konkret leverandør.

Undersøgelsen er ikke færdig, men de foreløbige undersøgelser har rejst tvivl om mulige uregelmæssigheder.

‘I den forbindelse er det i går besluttet at fritage institutionschefen for Storstrøm Fængsel for tjeneste, mens politiets og kriminalforsorgens undersøgelser af sagen pågår,’ skriver Kriminalforsorgen i en pressemeddelelse fredag.

Sagen går tilbage til efteråret 2018, da Kriminalforsorgen og Justitsministeriet satte gang i en revisionsundersøgelse af udbuds- og indkøbspraksis på sikringsområdet.

Det skete, efter at Kriminalforsorgen samme efterår havde annulleret et større offentligt udbud på det sikringstekniske område, da en mulig byder klagede over, at reglerne ikke var overholdt.

Klageren anførte desuden, at Kriminalforsorgens hidtidige indkøbspraksis og mulige personlige relationer mellem medarbejdere i forsorgen og en konkret leverandør af sikringssystemer og -installationer burde undersøges.

I foråret blev BDO så bedt om at lave en ekstern revision af Kriminalforsorgen, og det er de foreløbige resultater af den revision, som torsdag betød, at Michael Fønss Gjørup blev fritaget for tjeneste, mens politiets og Kriminalforsorgens undersøgelser står på.

Kilde: Kriminalforsorgen

Be the first to comment

Leave a Reply