Slut med indbetaling af kontanter til indsatte i fængslerne

Et nyt forbud mod indbetaling af kontanter til indsatte i de store lukkede fængsler og i Københavns Fængsler vil blive indført inden sommer. Det indebærer, at der fremover kun vil være mulighed for elektronisk indbetaling via pengeinstitutter.

I dag er det som udgangspunkt lovligt at indbetale kontanter til venner og pårørende, der sidder i fængsel. Det betyder i praksis, at der i visse tilfælde kan indgå ret store kontantbeløb på indsattes konti i fængslerne, inden pengene udbetales til de indsatte f.eks. i forbindelse med løsladelse. Det kan også øge risikoen for, at ulovlige penge finder vej ind i fængslerne.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Der er risiko for, at personer i de kriminelle miljøer udnytter deres kammeraters fængselsafsoning til at skjule penge, som de ikke er kommet redeligt til. Derfor strammer vi nu op med et forbud mod kontantindbetaling i de lukkede fængsler og i Københavns Fængsler.”

Kriminalforsorgens direktør Thorkild Fogde siger:

“Kriminalitet og kontanter hænger desværre tæt sammen. For mig er det derfor naturligt, at Kriminalforsorgen gør sit bedste for at begrænse både indbetaling og brug af kontanter i fængsler og arresthuse mest muligt.”

Der er flere fordele ved forbuddet mod kontantindbetalinger. For det første er det som udgangspunkt nemmere at følge pengestrømme, der foregår elektronisk, og for det andet vil det forenkle administrationen, hvis de ansatte i kriminalforsorgen kun skal håndtere én indbetalingsmåde. Endelig vil personalet blive frigjort fra den ikke ubetydelige opgave, som modtagelse og håndtering af kontanter til de mange skiftende indsatte i fængsler indebærer.

I de lukkede fængsler og Københavns Fængsler fungerer de indsattes fængselsøkonomi ved køb af madvarer og lignende allerede i dag kontantløst, og disse institutioner vil derfor kunne iværksætte forbuddet mod kontantindbetaling, så snart bekendtgørelsen på området er ændret. Dette vil ske inden sommer.

I de mindre arresthuse og i de åbne fængsler er ordningerne for de indsattes økonomi anderledes, og kriminalforsorgen iværksætter derfor en kortlægning for at undersøge, hvordan kontantmængden også her kan begrænses yderligere. Det skal i den forbindelse også undersøges, om der er behov for skærpede regler om elektroniske indbetalingsgrænser og maksimumbeløb på konti tilhørende indsatte i kriminalforsorgens forskellige institutioner.

Læs nærmere på:

Vær den første til at kommentere

Skriv et svar