Regeringen vil smide kriminelle ud af lejeboliger udenom domstolene

Regeringen vil skubbe domstole til side, når udlejere vil af med kriminelle beboere. Dommere, advokater og lejere kalder det horribelt og bekymrende. Minister afviser kritikken.

Der bliver ikke meget at rafle om i fremtiden, hvis en person fra en lejelejlighed får en ubetinget fængselsstraf for eksempelvis vold begået inden for en kilometer fra bopælen:

Så skal hele husstanden automatisk smides ud, og domstolene skal ikke – som i dag – kunne blande sig og vurdere beviserne for, om personerne reelt skaber utryghed i boligområdet.

Det fremgår af regeringens lovudspil om parallelsamfund.

I dag kan en udlejer godt ophæve et lejemål, hvis nogen fra husstanden begår grov kriminalitet tæt på boligen. Men flytter de ikke frivilligt, kan fogedretten og senere boligretten og landsretten vurdere, om adfærden kan gøre naboer bange.

Formand for Den Danske Dommerforening, Mikael Sjöberg, kalder det »meget vidtgående« at afskære domstolene fra at vurdere, om trygheden er truet. Han peger på, at selv om en handling er endt med en fængselsdom, er det en anden juridisk afvejning, når domstolene bagefter tager stilling til, om trygheden er truet.

Landsformand for Lejernes Landsorganisation (LLO), Helene Toxværd, finder udspillet »horribelt«.

»Jeg kan ikke komme i tanker om andre tilfælde, hvor der nærmest lukkes helt af for at kunne gå til domstolene i en sag om grundlæggende rettigheder, som en bolig jo er. Det minder om lande og stater, vi ikke vil sammenlignes med«.

Boligminister Ole Birk Olesen (LA) mener ikke, at regeringens forslag tilsidesætter retssikkerheden. I et mailsvar fra ministerens pressekontor til Politiken peger han på, at udlejer også i dag ved grovere overtrædelser af »god skik og orden« som kriminalitet kan ophæve lejeaftalen.

Det nye bliver, påpeger han, at når der falder fængselsdom for grove forbrydelser i nærområdet, »skal der ikke foretages en yderligere vurdering af, om der er tale om utryghedsskabende kriminalitet«.

Læs nærmere på:

Be the first to comment

Leave a Reply