Kropsvisitation og urinprøvetagning foregår efter reglerne

Ombudsmanden har ved 32 tilsynsbesøg i 2016 haft fokus på kropsvisitation og urinprøvetagning.

Hovedkonklusionen er, at reglerne med ganske få undtagelser bliver efterlevet, og at de indsatte og beboerne selv vurderer, at indgrebene foregår professionelt. Intet peger på, at indgreb bliver foretaget for at chikanere.

”Det er meget tilfredsstillende, at myndighederne er så professionelle i deres gennemførelse af disse indgreb, som går tæt på borgernes fysiske integritet. Alt tyder på, at personalet har en fin forståelse for indgrebenes ubehagelige karakter og kender reglerne på området”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

Meldinger om chikane
I fængsler, arresthuse, psykiatriske afdelinger og i sjældne tilfælde sociale botilbud gennemfører personalet kropsvisitation og urinprøvetagning. Borgeren bliver herved bragt i en situation, som i sig selv kan være grænseoverskridende, fordi han/hun kan risikere at skulle stå nøgen foran personalet eller skulle lade vandet, mens personalet ser på.

Kropsvisitering gennemføres især for at opdage farlige genstande og ulovlige stoffer. Når personale i fængsler og arresthuse tager urinprøver, er det både for at opdage og forebygge indtagelse af stoffer, mens urinprøvetagning i psykiatrien og botilbuddene sker med et behandlingsformål.

På grund af indgrebenes karakter, og fordi ombudsmanden på tidligere tilsynsbesøg har fået oplysninger om, at indgrebene kunne virke som chikane, valgte ombudsmanden kropsvisitering og urinprøvetagning som tema for sine besøg i 2016.

Undersøgelsen har omfattet besøg i 9 fængsler/arresthuse, 13 psykiatriske afsnit og 9 botilbud. Ombudsmandens besøgshold havde samtaler med 174 indsatte/beboere og 31 pårørende.

På Kriminalforsorgens område, hvor indgrebene gennemføres ofte, gav ombudsmanden alle steder enslydende anbefalinger om, at personalet skal informere om årsagen til indgrebene, sanktioner ved at nægte og efterfølgende klagemuligheder.

Læs nærmere på:

Vær den første til at kommentere

Skriv et svar