Kriminelle ud med fodlænke efter halv straf

Ordentlig opførsel i fængslerne skal i fremtiden kunne belønnes med en prøveløsladelse allerede efter halvt udstået straf. I stedet skal de indsatte i samfundstjenste eller bære elektronisk fodlænke.

Med det forslag vil justitsminister Lene Espersen (K) nu udvide regeringens »noget for noget-princip« til også at omfatte de indsatte i fængslerne.

I dag bliver indsatte, der viser god opførsel, normalt prøveløsladt når de har udstået to tredjedele af straffen. Men Lene Espersen vil i fremtiden bruge en blanding af pisk og gulerod og belønne en indsat, der for eksempel siger ja til behandling for sit narkomisbrug og bliver stoffri. Han vil ifølge det ny forslag få mulighed for at blive prøveløsladt langt tidligere end i dag.

Justitsministeren vil bruge metoden for at frigøre pladser i fængslerne, der har store pladsproblemer. I øjeblikket venter omkring 4.500 dømte på at komme til afsoning. Men ideen er også at lette overgangen til et liv uden for fængslet.

»Ofte er det mennesker, der skal tilbage og leve et liv med familie og skal til at finde et arbejde. Her giver vi dem en mulighed for at komme tilbage på en mere lempelig måde,« siger Lene Espersen.

Hun understreger, at det nye initiativ ikke skal gælde for indsatte med domme for alvorlig kriminalitet for eksempel voldsdømte, og hun har endnu ikke lagt sig fast på, hvordan indsatte uden et misbrug kan gøre sig fortjent til en tidligere prøveløsladelse.

»Det må bero på en politisk forhandling, hvad man forstår ved god opførsel, og hvem der kan få muligheden, uden at det er krænkende for retsfølelsen,« siger Lene Espersen, der også lægger op til at bygge et nyt fængsel på Sjælland.

Ministerens nye initiativ indgik i drøftelserne på et møde i går om en ny flerårig aftale for Kriminalforsorgen med de øvrige partier i Folketinget, og det bliver godt modtaget.

Den radikale retsordfører, Elisabeth Arnold, ser med stor velvilje på ideerne.

»Der skal være en motivation til at gennemføre en behandling. Og så er det utrolig præventivt for ny kriminalitet, hvis de personer, der bliver løsladt, er stoffri,« siger Elisabeth Arnold.

Socialdemokraterne betegner ifølge retsordfører Lissa Mathiasen ligeledes justitsministerens ide som »absolut fornuftig«, og Dansk Folkeparti, der ikke er med i den nuværende aftale, er betinget positiv.

»Der skal ikke være automatik i ordningen, og der skal ikke gå inflation i brugen af samfundstjenste,« siger retsordfører Peter Skaarup.

 

Læs nærmere på: Berlingske Tidende

Be the first to comment

Leave a Reply