Kriminalforsorgen ligeglad med Østre Landsrets afgørelse

Kriminalforsorgen nægtede at prøveløslade en indsat, selv om retten sagde, at han skulle lukkes ud. Eksperter kritiserer kriminalforsorgen.

Fredag 7. juni i år får 39-årige Nadim Khan byrettens ord for, at han skal prøveløslades. Det sker, efter at han har udstået to tredjedele af sin afsoning af en fængselsstraf på halvandet år.

Storstrøm Fængsel har indstillet ham til prøveløsladelse, fordi Kahn har udvist god opførsel, fordi det er første gang, han er i fængsel, og fordi han i øvrigt har haft problemfri uledsaget udgang.

Men Direktoratet for Kriminalforsorgen lukker ikke Khan ud af fængslet. Han er nemlig medlem af bandegrupperingen Satudarah, og prøveløsladelse af bandemedlemmer strider mod intentionerne i Folketingets bandepakke 3 fra 2017, så direktoratet vil have prøvet byrettens afgørelse ved Østre Landsret.

Kort tid efter, torsdag 18. juli, stadfæster Østre Landsret byrettens afgørelse – Khan skal prøveløslades. Men Khans celledør bliver stadig ikke låst op.

Flere gange rykker Nadim Khans forsvarer, advokat Peter Secher, for en løsladelse. Til sidst mister han tålmodigheden. 24. juli anmelder han kriminalforsorgen til Københavns Politi for uberettiget frihedsberøvelse af hans klient.

»Det sker i afmagt. Det er jo den skabelon, som politistater er skåret over, når en myndighed er ligeglad med, hvad en domstol siger, og bare holder på folk«, siger Peter Secher.

Forløbet vækker undren hos juraeksperter. Professor i forvaltningsret Michael Gøtze fra Københavns Universitet kalder det usædvanligt, at den indsatte ikke bliver lukket ud:

»Forvaltningsretligt set har direktoratet trukket den alt for langt. Når der ligger to domstolsafgørelser, der går en imod, så retter man ind«, siger han.

Advokat Peter Secher vil anlægge sag om erstatning for uberettiget frihedsberøvelse.

»Ideen om, at du kan indbringe prøveløsladelse for retten, bliver udhulet til ukendelighed, når en myndighed alligevel ikke løslader«, siger Peter Secher.

Læs nærmere om sagen på: Politiken

Be the first to comment

Leave a Reply