Justitsministeren vil have bedre kontrol af forsvarsadvokaters løn

Reklametøj med logo på.
Det skal være slut med stjerneadvokater, der høster millionsalærer, giver gaver til indsatte og får dem til at gå i reklametøj med advokatfirmaets navn på.

Det skal være slut med stjerneadvokater, der høster millionsalærer, giver gaver til indsatte og får dem til at gå i reklametøj med advokatfirmaets navn på. Det mener i hvert fald justitsminister Søren Pape Poulsen (K), der i forlængelse af en uvildig revisionsrapport nu kommer med en række konkrete initiativer.

Sagen begyndte forrige sommer, da det kom frem, at en række indsatte i landets fængsler og arresthuse gik klædt i hættetrøjer, t-shirts og huer med forskellige advokatfirmaers navne påtrykt. Det vakte forargelse blandt flere partier og hos justitsministeren, der som modsvar har fået revisionsvirksomheden Ernst and Young til at undersøge området.

Det er blevet til en rapport, der blandt andet afdækker, at der blandt nogle advokater har udviklet sig en praksis med at give gaver til klienterne i form af mindre pengebeløb til cigaretter eller at tage pizza med, når klienten skal besøges bag murene.

Ti initiativer skal stramme op

Det er med til at underminere tilliden til advokaterne, siger Søren Pape Poulsen, der nu lancerer ti initiativer, der skal regulere området hårdere.

– Eksemplerne tegner desværre et billede af en advokatbranche med nogle brodne kar. Det skader tilliden til hele branchen og dermed til vores retssystem. Det kan og skal vi ikke leve med, skriver justitsministeren som forord til sit udspil.

Blandt forslagene fra ministeren er, at advokaterne i fremtiden får forbud mod at uddele gaver, at de indsatte ikke længere må reklamere for advokater og en fordobling af bødeniveauet til advokater, der overtræder reglerne i ”særligt grove sager”. Bøderammen skal hæves til 600.000 kroner, mener ministeren.

Søren Pape vil også indføre en ordning, hvor en forsvarsadvokat kan frakendes sin beskikkelse betinget – en slags gult kort.

Af rapporten fremgår det også, at én enkelt forsvarsadvokat har modtaget samlede salærer og omkostningsgodtgørelser svarende til et årligt beløb på ca. 5,5 mio.kr.

Det får nu justitsministeren til at foreslå et system, hvor advokaterne sender deres salær-anmodninger til dommerne, der så kan kaste et kritisk blik på kravet og vurdere, om det står mål med advokatens tidsforbrug.

Fængselsbetjente hilser forslag velkommen

Initiativerne hilses velkommen af Kim Østerbye, der er formand for Fængselsforbundet.

– Forsvarerens eneste opgave er i mine øjne at varetage klientens interesser i retssystemet – ikke at gøre sin virksomhed mere gunstig over for visse typer af klienter, som det har været et udtryk for.

Læs nærmere på: DR Nyheder

Be the first to comment

Leave a Reply