Share:

Forumet på Indsat.dk

Nyheder
Indlæg
Emner

Nyt om navne og mærkedage

Nyt om navne og mærkedage herunder dødsfald, nekrologer, kronikker, mindeord, taksigelser, udnævnelser, jubilæer, runde fødselsdage og lignende.

0
0

Indsat til afsoning
Sidst post info

Tiden før afsoningen

Emner som ligger forud for den egentlige afsoning, herunder anholdelse, varetægt, advokater, retssag, dom og så videre.

Emner: 0  |  Indlæg: 0


Forum er tomt

 

Tiden under selve afsoningen

Emner som aktuelle under den egentlige afsoning, herunder indkaldelse, afsoning, helbred, uddannelse, orlov, vilkår og så videre.

Emner: 1  |  Indlæg: 1

Du skal selv kæmpe for resocia...

Birdman

Afslutningen af og tiden efter afsoningen

Emner som ligger i forbindelse med afslutningen af afsoningen, herunder udslusning, udslusningspension, bolig, frigang, fodlænke, prøveløsladelse, vilkår, jobmuligheder, gæld, hjælp og så videre.

Emner: 2  |  Indlæg: 2

Gældssanering kan fremme resoc...

Birdman

Familien og de pårørerne

Emner omkring afsoning som er interessante for familie og pårørende til afsoneren.

Emner: 2  |  Indlæg: 2

Én datter og én far taler ud o...

Birdman

Diverse andet
Sidst post info

TV, radio og nyhedsindslag og programmer

Emner som indeholder TV, radio og nyhedsindslag og programmer

Emner: 7  |  Indlæg: 7

Jake, den sandsynlige morder

Birdman

Brugernes billeder, videoer og webcams

Emner som indeholder brugernes billeder, videoer og webcams indenfor forskellige emner

Emner: 0  |  Indlæg: 0


Forum er tomt

 

Gode links og hjemmesider

Emner med anbefalinger af gode links og hjemmesider

Emner: 0  |  Indlæg: 0


Forum er tomt

 

Litteratur

Emner som omhandler anbefalinger og kritik af litteratur, efterlysninger af litteratur og debat om litteratur

Emner: 0  |  Indlæg: 0


Forum er tomt

 

Kontakt

Emner som omhandler kontakt-søgning med andre. Både for indsatte, pårørende mv.

Emner: 0  |  Indlæg: 0


Forum er tomt

 

Omkring Indsat.dk

Emner som omhandlede Indsat.dk

Emner: 0  |  Indlæg: 0


Forum er tomt

 

Andet

Emner omhandlende indsættelse og afsoning som ikke lige er falder ind under et af de andre forum-emner

Emner: 7  |  Indlæg: 10

Interviewpersoner med ADHD søg...

Birdman