Forbud mod kontante indbetalinger i åbne fængsler og arresthuse

Siden sidste sommer har det været forbudt at indbetale kontante beløb til de indsatte i lukkede fængsler og Københavns Fængsler. Kriminalforsorgen har vurderet, at forbuddet kan udvides. Til april bliver forbuddet derfor udvidet til alle arresthuse og åbne fængsler.

Fra april 2018 vil det ikke længere være tilladt at indbetale kontanter til indsatte i landets arresthuse og åbne fængsler. Et forbud, der allerede har været i kraft i de lukkede fængsler og i Københavns Fængsler, som rummer Danmarks største arrest, Vestre Fængsel, og den anden store arrest i København, Blegdammens Arrest, udvides hermed til at gælde alle fængsler og arresthuse.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Der er risiko for, at personer i de kriminelle miljøer udnytter deres kammeraters fængselsafsoning til at skjule penge, som de ikke er kommet lovligt til. Derfor strammer vi nu op og udvider forbuddet mod kontantindbetaling til alle arresthuse og åbne fængsler.”

Kriminalforsorgens direktør Thorkild Fogde siger:

”Kriminalitet og kontanter hænger desværre tæt sammen. Derfor arbejder Kriminalforsorgen på at begrænse både kontantindbetaling og brug af kontanter i fængsler og arresthuse mest muligt. Vi indførte et forbud mod kontantindbetalinger i lukkede fængsler og de to store københavnske arresthuse i forsommeren, og det udvider vi nu til at dække alle vores fængsler og arresthuse.”

Kontantløse arresthuse

Samtidig bliver Københavns Fængsler helt kontantløse. Her køber de indsatte allerede i dag deres dagligvarer hos den interne købmand på en kontoordning uden kontanter. Fra april bliver det ulovligt for de indsatte i Københavns Fængsler at besidde kontanter.

Kriminalforsorgen undersøger flere initiativer til at begrænse og kontrollere indbetalinger af penge til indsatte.

Kilde: Justitsministeriet

Be the first to comment

Leave a Reply