Bander og rockergrupper

Bander stiller nye krav til Kriminalforsorgen

I de kommende fire år sætter Kriminalforsorgen særligt ind over for bandemedlemmer – både for at øge sikkerheden i fængslerne og for at få flere bandemedlemmer til at vælge en exit-ordning. Magasinet med Kriminalforsorgens udviklingsplan for årene […]

Fængselsforbundet

Flere ældre bag tremmer

En større del af de indsatte er over 60 år. De er ofte en gevinst på afdelingerne, siger fængselsbetjent i Sønder Omme Fængsel. Flere og flere indsatte har gråt hår. Siden 2004 er andelen af […]

Indsatte

De har lagt volden bag sig

Når vold er det sprog man taler bedst, kan det være svært at lægge fra sig. Det er alligevel lykkedes for Amir og Henrik. På et voldsforebyggelsesprogram i fængslet har de lært at bruge dialog i […]

Indsatte

Resocialiseringsarbejdet fortsætter

Selv om effektivisering, sikkerhed og tryghed for personalet fylder meget i Kriminalforsorgens nye flerårsaftale, er der også et stærkt fokus på resocialisering i aftalen, som blandt andet viderefører og genfinansierer alle de resocialiserende indsatser fra […]

Indsatte

Kris Danmark lukker

Tidligere indsatte i de danske fængsler har hidtil kunnet få hjælp hos værestedet Kris Danmark i København, når de blev løsladt og gerne vil finde en ny vej i livet væk den kriminelle løbebane. Men […]

Indsatte

Færre fængslede og mere konsekvens

Færre blev indsat i fængsel eller arresthus i 2016 end året før, viser Kriminalforsorgens nye årsstatistik. Der blev også fundet færre ulovlige mobiltelefoner, givet færre udgangstilladelser og ikendt flere disciplinærstraffe end året før. Alt i […]

Indsatte

Cowi har evalueret High:five

Cowi har, på opdrag af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, netop færdiggjort en rapport som skal danne grundlag for en evt. fremtidig satspuljebevilling. Her præsenteres resultaterne for perioden 2013 – 2016 og delvist 2017. Resultaterne […]

Indsatte

Fundamentet – få et hus på cv’et

For at imødekomme den store efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft inden for bygge- og anlægsbranchen, har Kriminalforsorgen og High:five sat et nyskabende OPS (Offentlig-privat samarbejde) i søen. Projektet har fået navnet ’Fundamentet – få et hus […]

Indsatte

Ny teknologi til fodlænker på vej

En ny kontrakt om leverance af elektroniske fodlænker giver kriminalforsorgen et bedre overblik over alarmer og gør det muligt at indlede forsøg med GPS-overvågning Den elektroniske fodlænkeordning blev etableret som afsoningsform i 2005, og Kriminalforsorgens […]

Fængselsforbundet

Fangerne har det tilpas

Danmarks statistik har spurgt danskerne på vegne af Fængselsforbundet, om de indsattes forhold i Kriminalforsorgen er for gode eller for gode. Et flertal i befolkningen mener, at forholdene er tilpas. Det svarer 56 procent. Herudover […]

Fængsler

Ny rapport om sammenhæng i klientforløb

Ny rapport fra Kriminalforsorgen ser på, hvordan klienterne oplever institutionsskift og overgangen til et liv i frihed. Rapporten “Sammenhæng i klientforløb?” viser, hvordan klienterne oplever vejen gennem Kriminalforsorgen. Den er bygget på Kriminalforsorgens brugerundersøgelse, der […]

Indsatte

Café Exit fylder ti år

Café Exit, der hjælper og støtter indsatte og tidligere indsatte til et liv uden kriminalitet, har ti års jubilæum i år. Læs, hvordan projektet har hjulpet to mænd videre i livet. I 2016 deltog 1.302 […]

Familie

Velkommen i fængsel

Morgenmødet på modtageafdelingen er lige overstået og Thordis og Marlen snakker om Amir, der skal til indsættelsessamtale hos Thordis. De kender ham fra tidligere, og er enige om, at han ikke skal på en almindelig […]