Fængselsforbundet

Flere ældre bag tremmer

En større del af de indsatte er over 60 år. De er ofte en gevinst på afdelingerne, siger fængselsbetjent i Sønder Omme Fængsel. Flere og flere indsatte har gråt hår. Siden 2004 er andelen af […]

Fængselsbetjente

Uddannelse til indsatte er blevet styrket

Kriminalforsorgen har arbejdet målrettet på at løfte uddannelsesniveauet blandt de indsatte i landets fængsler, så de er bedre rustet til et liv uden kriminalitet. Med satspuljeprojektet “Styrket uddannelse til indsatte” blev der fra 2013-15 skruet […]

Fængselsforbundet

Fangerne har det tilpas

Danmarks statistik har spurgt danskerne på vegne af Fængselsforbundet, om de indsattes forhold i Kriminalforsorgen er for gode eller for gode. Et flertal i befolkningen mener, at forholdene er tilpas. Det svarer 56 procent. Herudover […]