Færre fængselspladser, men bedre udnyttelse

Færre indsatte og åbningen af det store nye fængsel på Falster betyder blandt andet, at der er mindre efterspørgsel på pladserne i Kriminalforsorgens eksisterende fængsler og arresthuse end tidligere. Derfor vil Kriminalforsorgen skulle nedlægge nogle af sine eksisterende fængsles- og arrestpladser. Afgørelsen om det forventes i begyndelsen af 2018.

Når det ikke uden grundige beregninger kan afgøres, præcis hvor mange pladser og hvilke pladstyper der er i overskud, skyldes det blandt andet, at der er strengere straffe på vej, blandt andet grov vold og vidnetrusler. Det giver et øget pladsbehov.

Samtidig er det imidlertid også en del af flerårsaftalen, at Kriminalforsorgens pladser skal udnyttes bedre, så den gennemsnitlige pladsudnyttelse fremover kommer til at ligge på 96 procent i fængslerne og 95 procent i arrestsektoren. Ud af 100 fængselspladser skal det altså tilstræbes, at de 96 udnyttes hen over året.

Lige nu er økonomer og statistikere i Direktoratet for Kriminalforsorgen i gang med at opdatere den såkaldte belægsprognose over behovet for fængsels- og arrestkapacitet i de kommende år. Resultatet af denne analyse skal derefter drøftes med de politiske partier bag flerårsaftalen. Først herefter kan det meldes ud, hvor og hvordan kapaciteten skal tilpasses.

Flerårsaftalen om Kriminalforsorgens udvikling i perioden 2018-2021 blev indgået den 28. november 2017 af regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Kilde: Kriminalforsorgen

Vær den første til at kommentere

Skriv et svar