Kris Danmark lukker

Tidligere indsatte i de danske fængsler har hidtil kunnet få hjælp hos værestedet Kris Danmark i København, når de blev løsladt og gerne vil finde en ny vej i livet væk den kriminelle løbebane.

Men snart skal de til at lede andre steder, efter at Københavns Kommune har valgt at stoppe tilskuddet til institutionen, der ligger i det københavnske nordvestkvarter.

Beslutningen er taget, efter at alle partier i Folketinget på nær Enhedslisten under finanslovsforhandlingerne sidste efterår fjernede to særtilskud på i alt 58 millioner kroner til Københavns Kommune.

De 58 millioner var en del af de såkaldte ’satspuljemidler’, og har været med til at finansiere sociale indsatser som Kris Danmark.

Selvom det hidtil har kostet 5,8 millioner kroner om året at drive Kris Danmark, mener Bill Glargard, der er fængselskonsulent i Kris Danmark, stadig, at det er i samfundets interesse at bruge de penge, der skal til for at drive stedet videre.

– Hvis man ikke gør noget, så fortsætter de bare med at begå kriminalitet. Du fastholder dem i kriminalitet, og det er synd, da de her mennesker stadig har værdi, selvom de har gjort noget forkert, siger Bill Glargard.

I 2015 gennemførte 33 ud af 42 deltagere deres program hos Kris Danmark. Ifølge tal fra Kriminalforsorgen koster det 1.878 om dagen for en indsat i et lukket fængsel. Det svarer til 685.470 kroner om året. Bill Glargard håber, at Folketinget vil indse, at statskassen på sigt kan spare penge på at lade Kris Danmark overleve.

Vigtigt med mange forskellige tilbud

Et program hos Kris Danmark består af tre til fire måneders undervisning. Her lærer de tidligere indsatte blandt andet at bruge nem-id, styre deres økonomi og passe en uddannelse eller et arbejde. Det primære fokus er dog at udvikle, hvordan de indsatte tænker og agerer.

Derfor ærgrer det også Bill Glargard, at stedet nu må lukke. Han mener, at man tilbyder noget unikt ved at arbejde med de indsatte uden for fængslerne.

Hjælp i øjenhøjde

Ifølge Linda Kjær Minke, der er sociolog fra Juridisk Institut på Syddansk Universitet og har forsket i resocialisering af kriminelle, har den type undervisning, Kris Danmark laver, en positiv effekt på brugerne.

– Den måde, man påvirker hinanden, er stærkere mellem ligestillede, og man bliver mere påvirket af folk, man er i øjenhøjde med end af systemets repræsentanter. Den påvirkning, der sker hos Kris Danmark, foregår mellem ligestillede, så man kan godt formode, Kris Danmark gør noget andre indsatser ikke gør, siger Linda Kjær Minke.

Linda Kjær Minke påpeger, at det er vigtigt med en bred vifte af forskellige tilbud, når det handler om at få indsatte ud af en kriminel løbebane.

– Kris Danmark har de her fængselskonsulenter, der adskiller sig fra andre tilbud, da det er nogen udefra. De er ikke en del af systemet, og kommer ind i fængslerne og taler med folk, uden at de har ’systembriller’ på, siger Linda Kjær Minke.

Kris Danmark har, siden de fik opsagt driftsbevillingen, løbende søgt finansiering hos både private fonde og hos Socialstyrelsen. Indtil videre uden held.

Læs nærmere på:

Vær den første til at kommentere

Skriv et svar