Cowi har evalueret High:five

Cowi har, på opdrag af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, netop færdiggjort en rapport som skal danne grundlag for en evt. fremtidig satspuljebevilling. Her præsenteres resultaterne for perioden 2013 – 2016 og delvist 2017.

Resultaterne er overordentlig positive:

  • High:fives indsats giver et overskud både for de offentlige budgetter og set ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv. Dette overskud genereres allerede efter en meget kort periode
  • High:five gør en positiv forskel for de unge, som vi hjælper, sammenlignet med en kontrolgruppe. Det gælder bl.a. at unge som High:five hjælper:
    1. Får færre for domme for kriminalitet
    2. Får større tilknytning til arbejdsmarkedet, og tilsvarende er færre er på offentlig forsørgelse

High:five opnår samlet set målsætningen om at etablere 250 ordinære job og uddannelsesmatch.
Cowi har desuden afdækket, analyseret og vurderet OPS (Offentlig-Privat Samarbejde).

Her fastslår Cowi, at:

  • High:five varetager en opgave, som hverken virksomheder, fængsler eller kommuner kan løfte på egen hånd.
  • OPS opleves som meget relevant blandt alle aktørerne og målgruppen selv, da det er lykkes at bygge bro mellem de indsatte og arbejdsmarkedet.
  • De relationer som opbygges under OPS, er meget relevante ift. at sikre ordinær beskæftigelse og større fastholdelse.

Læs den fulde rapport på: High:Five.net

1 kommentar

Skriv et svar