Justitsministeriet

Afsoningsvilkårene for udvisningsdømte ændres

Fra 1. juli bliver en række afsoningsvilkår for udvisningsdømte skærpet. Ændringerne får blandt andet betydning for deres adgang til undervisning og misbrugsbehandling. Lørdag den 1. juli træder en række skærpelser af afsoningsvilkårene for udvisningsdømte indsatte […]

Fængselsbetjente

Uddannelse til indsatte er blevet styrket

Kriminalforsorgen har arbejdet målrettet på at løfte uddannelsesniveauet blandt de indsatte i landets fængsler, så de er bedre rustet til et liv uden kriminalitet. Med satspuljeprojektet “Styrket uddannelse til indsatte” blev der fra 2013-15 skruet […]

Indsatte

Straffuldbyrdelsesloven i ny udgave

Straffuldbyrdelsesloven regulerer de indsattes pligter og rettigheder. Den er grundlaget for hele Kriminalforsorgens virke. Nu er bogen Straffuldbyrdelsesloven med kommentarer kommet i 2. udgave. 1. udgave udkom i 2003, og siden er der kommet et […]

Indsatte

Mere styr på indsattes sociale ydelser

Nu skal Kriminalforsorgen underrette myndigheder, der udbetaler sociale ydelser, når en klient bliver tilsagt til afsoning. Oplysningerne bliver trukket fra SKAT’s indkomstregister. Hvis en klient modtager offentlige ydelser, han ikke er berettiget til, mens han […]

Fængselsforbundet

Fangerne har det tilpas

Danmarks statistik har spurgt danskerne på vegne af Fængselsforbundet, om de indsattes forhold i Kriminalforsorgen er for gode eller for gode. Et flertal i befolkningen mener, at forholdene er tilpas. Det svarer 56 procent. Herudover […]

Fængsler

Ny rapport om sammenhæng i klientforløb

Ny rapport fra Kriminalforsorgen ser på, hvordan klienterne oplever institutionsskift og overgangen til et liv i frihed. Rapporten “Sammenhæng i klientforløb?” viser, hvordan klienterne oplever vejen gennem Kriminalforsorgen. Den er bygget på Kriminalforsorgens brugerundersøgelse, der […]

Fængsler

Mange glade for røgfrie fængsler

Den 1. april 2017 blev det forbudt ved lov at ryge indendørs i Kriminalforsorgens institutioner. Tilbagemeldingerne er generelt positive. Mange holdt vejret, da Kriminalforsorgens indendørs rygeforbud trådte i kraft den 1. april 2017. Nu har […]