Fængsler

Særligt fokus på indsatte med ADHD

Dansk og international forskning peger på, at ADHD (opmærksomhedsforstyrrelse) er en risikofaktor for at begå kriminalitet, og at der er betydelig flere personer med ADHD blandt indsatte end blandt normalbefolkningen. Derfor er der både menneskelige […]

Fængselsbetjente

Hold den gode tone

Siden 2011 har Anne Christine Hagedorn og Birgitte Ohsten undervist mere end 1500 medarbejdere fra alle dele af Kriminalforsorgen i kollegial kultur, samtalekultur og social kapital. Det har givet dem inspiration til at skrive bogen […]